orde Pelecaniformes
familie: phaethontidae - keeringvogels - tropicbirds
Roodsnavelkeerkringvogel Roodstaartkeerkringvogel Witstaartkeerkringvogel    
Roodsnavelkeerkringvogel Roodstaartkeerkringvogel Witstaartkeerkringvogel    
familie: pelecanidae - pelikanen - pelicans
roze pelikaan Kleine Pelikaan Grijze Pelikaan Kroeskoppelikaan Australische Pelikaan
Roze Pelikaan Kleine Pelikaan Grijze Pelikaan Kroeskoppelikaan Australische Pelikaan
Witte Pelikaan Bruine Pelikaan Peruaanse Pelikaan    
Witte Pelikaan Bruine Pelikaan Peruaanse Pelikaan    
familie: sulidae - genten - gannets
Jan van Gent Kaapse Jan van Gent Pacifische Jan van Gent Blauwvoetgent Humboldtgent
Jan van Gent Kaapse Jan van Gent Pacifische Jan van Gent Blauwvoetgent Humboldtgent
  Maskergent Roodpootgent Bruine Gent  
Abbotts Gent Maskergent Roodpootgent Bruine Gent  
familie: phalacrocoracidae - aalscholvers - cormorants
Gevlekte Aalscholver   Roodpootaalscholver Magelhaenaalscholver Humboldtaalscholver
Gevlekte Aalscholver Chatham-aalscholver Roodpootaalscholver Magelhaenaalscholver Humboldaalscholver
Keizersaalscholver     Pelagische Aalscholver Roodmaskeraalscholver
Keizersaalscholver Wrattenaalscholver Kerguelenaalscholver Pelagische Aalscholver Roodmaskeraalscholver
Beringaalscholver Kuifaalscholver Kaapse Aalscholver Arabische Aalscholver Blauwmaskeraalscholver
Beringaalscholver Kuifaalscholver Kaapse Aalscholver Arabische Aalscholver Blauwmaskeraalscholver
Bonte Aalscholver Geoorde Aalscholver Kustaalscholver Japanse Aalscholver Aalscholver
Bonte Aalscholver Geoorde Aalscholver Kustaalscholver Japanse Aalscholver Aalscholver
Brandts Aalscholver Bigua aalscholver Indische Aalscholver Zwarte Aalscholver Kleine Bonte Aalscholver
Brandts Aalscholver Bigua aalscholver Indische Aalscholver Zwarte Aalscholver Kleine Bonte Aalscholver
  Afrikaanse Dwergaalscholver Dwergaalscholver Indische Dwergaalscholver Witborstaalscholver
Kroonaalscholver Afrikaanse Dwergaalscholver Dwergaalscholver Indische Dwergaalscholver Witborstaalscholver
Stewartaalscholver       Aucklandaalscholver
Stewartaalscholver Onslows aalscholver Campbellaalscholver Bounty-aalscholver Aucklandaalscholver
Antarctische aalscholver   Zuid-Georgische aalscholver    
Antarctische aalscholver Heard Island aalscholver Zuid-Georgische aalscholver Falklandaalscholver Macquarieaalscholver
  Galapagosaalscholver      
Crozetaalscholver Galapagosaalscholver      
familie: anhingidae - slangehalsvogels - darters
Afrikaanse Slangehalsvogel Indische Slangehalsvogel Australische Slangehalsvogel Amerikaanse Slangehalsvogel  
Afrikaanse Slangehalsvogel Indische Slangehalsvogel Australische Slangehalsvogel Amerikaanse Slangehalsvogel  
familie: fregatidae - fregatvogels - frigatebirds
Ascensionfregatvogel Witbuikfregatvogel Amerikaanse Fregatvogel Grote Fregatvogel Kleine Fregatvogel
Ascensionfregatvogel Witbuikfregatvogel Amerikaanse Fregatvogel Grote Fregatvogel Kleine Fregatvogel