orde: Anseriformes - familie: Anatidae - soort: Anas crecca

geluid:


verspreiding:
biotoop: toendra, in graslanden en bosachtige streken, soms in zeer kleine watertjes
voedsel:
nest: eieren: 8 tot 11
populatie:
lengte: 35 cm