orde: Columbiformes - familie: Columbidae - soort: Columba palumbus

geluid:


verspreiding: Europa, Noord Amerika, Azië
biotoop:  bossen, parken en tuinen
voedsel: zaden, oogstresten, zaden van wilde planten, gevallen bessen
nest: slordige nesten van takken eieren: 2
populatie:
lengte: 41 tot 45 cm