orde: Columbiformes - familie: Columbidae - soort: Streptopelia turtur

geluid:


verspreiding: Europa, Noord amerika
biotoop: open bosrijkgebied
voedsel: akkeronkruiden, maar zaden van gecultiveerde gewassen
nest: eieren: 2
populatie: 35.000 tot 50.000 vogels
lengte: 25 tot 28 cm