orde: Galliformes - familie: phasianidae - soort: Meleagris gallopavo

geluid:


verspreiding: VS, Mexico
biotoop: bossen, kreupelhout
voedsel: zaden, kruiden, wortels, knoppen en bloemen, maar ook insecten en andere ongewervelden
nest: eieren:
populatie:
lengte: