orde: Galliformes - familie: phasianidae - soort: Alectoris rufa

geluid:


verspreiding:
biotoop: laagland zoals akkers, weidegronden, heiden, braakliggende stenige terreinen, kuststroken en soms ook in berggebieden boven de boomgrens
voedsel:
nest: eieren: 7 tot 20
populatie: 6.000.000 tot 13.500.000 vogels
lengte: 32 tot 35 cm