orde: Gruiformes - familie: Rallidae - soort: Porzana pusilla

geluid:


verspreiding:
biotoop: zoetwatermoerassen en plassengebieden met zeggen en riet.
voedsel:
nest: eieren:
populatie: 13.000 tot 37.000 vogels
lengte: 16 tot 19 cm