orde: Gruiformes - familie: Gruidae - soort: Grus grus

geluid:


verspreiding: Europa, Azië, Afrika, India
biotoop: drasland , veenmoeras
voedsel: alleseters.
nest:  in een graspol in een moeilijk begaanbaar moeras eieren: 1
populatie: 360.000 tot 370.000 vogels
lengte: 95 tot 120 cm