orde: Pelecaniformes - familie: Ardeidae - soort: Ardea cinerea

geluid:


verspreiding: Europa, Azië en Afrika
biotoop: poldersloten en in weilanden, langs grachten, beken en bij meren
voedsel: vissen, amfibieën, jonge vogels
nest: in hoge bomen eieren: 3 tot 5
populatie:
lengte: 90 tot 98 cm