orde: Pelecaniformes - familie: Ardeidae - soort: Nycticorax nycticorax

geluid:


verspreiding: overal in de wereld
biotoop: zout-,brak-en zoetwater drasland
voedsel: zoetwatervissen, kikkers, insecten, larven, salamanders en zoetwaterslakken
nest: van takken in een boom of struik eieren: 4
populatie:
lengte: 58 tot 65 cm