orde: Pelecaniformes - familie: Ardeidae - soort: Ardeola ralloides

geluid:


verspreiding: Zuid-Europa, Zuid-West-Azië, Afrika
biotoop:  rivierdalen, meren, irrigatiekanalen, sloten en rijstvelden maar met een voorkeur voor rijk begroeide zoetwatermoerassen.
voedsel: vis, kikkers en insecten
nest: in kleine kolonies in bomen en struikgewas in moerasgebieden eieren: 4 tot 6
populatie:
lengte: 40 tot 49 cm