orde: Pelecaniformes - familie: Ardeidae - soort: Botaurus stellaris

geluid:


verspreiding:
biotoop:
voedsel: vis
nest: van riet eieren: 5
populatie:
lengte: 75 cm