orde: Pelecaniformes - familie: Treskiornithidae - soort: Plegadis falcinellus

geluid:


verspreiding: Midden-Amerika, Afrika, Australië, Europa, Azië en Australië
biotoop: ondiepe meren, lagunes, vloedlanden, delta’s, rivieren en mondingen, geïrrigeerde landbouwgrond, rijstvelden.
voedsel:
nest: nestelt vooral in bomen of in rietvelden. eieren:
populatie:
lengte: 55 tot 64 cm