orde: Falconiformes - familie: Falconidae - soort: Falco peregrinus

geluid:


verspreiding: Europa
biotoop: open, afwisselende landschappen, met relatief weinig bebossing. 's Winters komt de vogel voor langs kusten en in moerassen, soms zelfs op kerktorens in dorpen en steden.
voedsel: vogels zoals duiven en eenden
nest: eieren: 2 tot 5
populatie:
lengte: 34 tot 54 cm