orde: Charadriiformes - familie: Scolopacidae - soort: Numenius arquata

geluid:


verspreiding: Is een wijd verspreide palearctische vogelsoort die voorkomt in het boreale en gematigde klimaatgebied.
biotoop: broedt in zowel open agrarisch gebied als in droge,open natuurgebieden.
voedsel: regenwormen, kreeftachtigen, schelpdieren
nest: een met gras bekleed kuiltje in lage begroeiing eieren: 4
populatie: 1.600.000 vogels
lengte: 50 tot 60cm