orde: Strigiformes - familie: Strigidae - soort: Asio otus

geluid:


verspreiding: Europa, Noord-Afrika, Noord-Amerika
biotoop: bosachtige gebieden met naaldbomen en open terreinen.
voedsel: knaagdieren en rustende vogels.
nest: eieren: 4 tot 6
populatie:
lengte: 35 tot 37 cm