orde: Anseriformes - familie: Anatidae - soort: Mergus serrator

geluid:


verspreiding:  Noord-Amerika, Groenland, Europa en Azië.
biotoop: zoetwatermeren en rivieren
voedsel: kleine visjes, maar ook waterinsecten, schaaldieren en kikkers.
nest: beschutte plaatsen op de grond in de buurt water eieren: 8 tot 11
populatie:
lengte: 52 tot 58 cm