orde: Passeriformes - familie: Cincldae - soort: Motacilla citreola

geluid:


verspreiding:
biotoop: moerassige gebieden begroeid met lage wilgen of ruig grasland aan de randen van meren of op de toendra
voedsel:
nest: eieren:
populatie:
lengte: 16,5 tot 20cm