orde: Passeriformes - familie: Muscicapidae - soort: Oenanthe oenanthe

geluid:


verspreiding: Europa
biotoop: open terrein zonder struiken en bomen
voedsel: kevers, rupsen, spinnen en sprinkhanen.
nest: eieren: 5 tot 6
populatie:
lengte: 14,5 tot 15.5cm