orde: Passeriformes - familie: Motacillidae - soort: Anthus spinoletta

geluid:


verspreiding: bergachtige streken van Zuid-Europa en in de alpen en verder door de hele gematigde zone in Azië.
biotoop:
voedsel: insecten, slakken, wormen, vissen en zaden.
nest: eieren: 4
populatie:
lengte: 15,5 tot 17cm