orde: Passeriformes - familie: Cincldae - soort: Motacilla alba

geluid:


verspreiding: Europa
biotoop:
voedsel:
nest: eieren: 5 tot 6
populatie:
lengte: 16,5 tot 19cm