orde: Piciformes - familie: Picidae - soort: Dendrocopos minor

geluid:


verspreiding:
biotoop: loofbossen
voedsel:
nest: eieren: 4 tot 6
populatie:
lengte: 14 tot 16 cm