orde: Piciformes - familie: Picidae - soort: Dendrocopos leucotos

geluid:


verspreiding:
biotoop:
voedsel: grote insecten en larven
nest: eieren: 3 tot 5
populatie:
lengte: 25,5 cm