orde: Charadriiformes - familie: Laridae - soort: Sterna paradisaea

noordse stern

geluid:


verspreiding: Ijszee
biotoop: kust, zee
voedsel:
nest: op grindstranden tussen de rotsen eieren: 2 tot 4
populatie:
lengte: 31 tot 35 cm