orde: Charadriiformes - familie: Laridae - soort: Chlidonias niger

geluid:


verspreiding: Europa, Amerika
biotoop: moerassen en poelen
voedsel: waterinsecten
nest: drijvend nest van waterplanten eieren: 3
populatie:
lengte: 22 tot 24 cm