orde: Anseriformes - familie: Anatidae - soort: Marmaronetta angustirostris

Marmereend

marmereend

geluid:


verspreiding: Middelandse zee, Pakistan en IndiƤ
biotoop: ondiepe zoete en brakke meren en moerassen
voedsel: Plantendelen, zaden, waterinsecten
nest: op de gron verborgen eieren: 7 tot 12
populatie:
lengte: 39 tot 42 cm