orde: Anseriformes - familie: Anatidae - soort: Anas platyrhynchos

geluid:


verspreiding: noordelijke halfrond
biotoop: zoetwater en kustwater
voedsel: wortels (van), grassen en mossen, allerlei soorten kleine visjes, slakken en wormen
nest: in het lange gras, in een knotwilg of in een holte eieren: 8 tot 10
populatie:
lengte: 51 tot 62 cm