orde: Passeriformes - familie: Motacillidae - soort: Anthus berthelotii

geluid:


verspreiding: Canarische eilanden
biotoop: droog zandig en stenig terrein met lage vegetatie
voedsel:
nest: eieren:
populatie: 20.000 tot 100.000 broedparen
lengte: 13 tot 14.5 cm