orde: Passeriformes - familie: Hirundinidae - soort: Delichon urbicum

geluid:


verspreiding:
biotoop: voorkeur voor open landelijk gebied met lage vegetatie en genoeg water in de buurt.
voedsel: vliegende insecten
nest: eieren: 4 tot 5
populatie:
lengte: 13,5 tot 15cm