orde: Passeriformes - familie: Hirundinidae - soort: Riparia riparia

geluid:


verspreiding: Noord-Amerika, Europa en Azië
biotoop: gebied vlakbij grote waterpartijen, zoals rivieren, meren en soms zelfs de oceaan.
voedsel:
nest: broedt in kolonies in tunnels van tien centimeter tot ruim een meter, die hij uitgraaft in zand of grind in steile oevers eieren: 4 tot 6
populatie:
lengte: 12 cm